Blogg for Jomar Kuvås

Blogg for Jomar Kuvås

Om min blogg

Dette er en måte å holde kontakt med mange samtidig.

Det gir også mulighet for å skrive om ting som jeg er opptatt av samt kanskje si litt om hvordan livet er i Frankrike.

Grønt basseng krever mye kjemikalier samt mange målinger

SVØMMEBASSENG OG ERFARINGERPosted by Jomar Kuvås Thu, May 09, 2013 14:20:52

Etter det store regnfallet og Sahara-sanden har det vært vanskelig å få kontroll på bassenget. Og vann er ikke bare vann når det skjer store endringer.

Man skal ha riktig pH og saltinnholdet skal være på et visst minstenivå. Så må man kontrollere alkalie- og klornivået. Dessuten må «cyanuric acid» også kalt «Stabilizer» være riktig. Dessuten påvirker disse variablene hverandre, slik at det er et vanskelig samspill. Samtidig som det tar tid før vannet justerer seg når man har tilsatt en type kjemikalier.

Alle disse variablene var aldeles for lav, og pH måtte derfor opp til 6.8 og deretter tilsatte vi alkaliemiddel. Etter hvert ble disse to størrelsene på riktig nivå og vi kunne klorsjokke vannet. Men vannet var like grønt.

Nå tror vi at dette kommer av at vi har alt for lavt «Stabilizer»-nivå slik at ikke kloren virker.

Nå har det kommet gode testpinner som viser verdien på alle disse variablene og man får alt på en og samme testpinne. Man dypper bare pinnen i bassenget og deretter kan man sammenligne den med fargeskalaen på esken. Et stort fremskritt.

I morgen må vi ta med en prøve til bassengfirmaet for å få en grundig vannkontroll. Men har vi rett i vår vurdering, må vi kanskje tappe bassenget for halvparten av vannet og fylle det på nytt. Da blir det mange liter som skal tømmes ut. Håper vi slipper.

Foto: Mye kjemikalier og tester for grønt basseng

  • Comments(0)//blogg.kuvas.no/#post1075